Miglė Bareikytė

Miglė Bareikytė

elektroninis paštas
interesų laukas
internetasalgoritmaidirbtinis intelektaskritikadarbo teisės
Esu medijų ir komunikacijos studijų postdoktorantė Siegeno universitete (Vokietija). Tyriu skaitmeninių industrijų plėtros bei darbo organizacijos skaitmeninėse industrijose praktikas, nagrinėju galimybes kritikuoti algoritmines sistemas/dirbtinį intelektą.